Op deze pagina’s staan circa 250 publicaties die ik sinds 1990 heb geschreven. Blader of zoek op trefwoord, titel of jaar van uitgifte. Per publicatie vind je een korte beschrijving. Je kunt de meeste publicaties downloaden.

Woningbouw volgens BENG

Vanaf 1 januari 2021 moet woningbouw bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in een stelsel...
Aan de slag met circulaire woningbouw

Circulair bouwen wordt de norm. Overheden en bouwpartijen hebben daarover bindende afspraken gemaakt. Waar moet je...
Warmtenetten in BENG

Externe warmtelevering is een logisch alternatief voor het gebruik van aardgas voor verwarming en warm...
Design thinking in de publieke sector

Publieke organisaties zien in design thinking een nieuwe en beloftevolle aanpak om maatschappelijke vraagstukken mee...
Geef kantoren een tweede leven

De Nederlandse economie groeit de laatste jaren stevig door. Al vijf jaar op rij. Er...
Aan de slag met circulaire woningbouw

Stapsgewijs gaan we naar een circulaire bouweconomie. In het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie...
1 3 4 5 6 7 8 9 41