Op 26 mei 2020 vond het (online) BENG-congres plaats waar meer dan 600 professionals uit de wereld van energiezuinig woningbouw aan deelnamen. De nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie (BENG) en de kans op temperatuuroverschrijding (TOjuli) zoals die op 1 januari 2021 van kracht worden, stond tijdens dit congres centraal.

Ter gelegenheid van het congres is op initiatief van Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw de Bouwspecial ‘BENG en verder’ uitgebracht. Voor dit magazine heb ik het katern ‘Ik woon ZEN’ gemaakt. In een serie artikelen beschrijf ik hierin enkele ervaringen van bewoners van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. De artikelen zijn gebaseerd op projectbezoeken, interviews met bewoners en bouwprofessionals en de uitkomsten van een woonbelevingsonderzoek bij 31 recente projecten.

 

Download