Ik schrijf over bouw, ruimte, energie en milieu. Die onderwerpen grijpen als puzzelstukjes in elkaar. Welke gevolgen heeft hernieuwbare energie op de inrichting van de fysieke leefomgeving? Hoe werken partijen in de bouw samen om innovaties te realiseren? Hoe kunnen we natuur, klimaatadaptatie en waterbeheer combineren met de ontwikkeling van de stad? Welke partijen zijn daarvoor aan zet? En hoe werken die optimaal samen?

tekening henk org kl

Mijn werk gaat over technologische innovaties in relatie tot beleid, processen, samenwerking, cultuur en participatie. Technisch is veel mogelijk. De vraag is steeds: hoe krijgen we het voor elkaar? In de kern gaat mijn werk over wat we kunnen doen om een duurzame ontwikkeling in Nederland aan het draaien te krijgen.

Professionals op alle niveaus gebruiken mijn werk: marktpartijen, overheden, investeerders en adviseurs. Mijn mijn werk hoop ik bruggen te bouwen waardoor partijen in samenwerking vernieuwingen tot stand kunnen brengen.