Er is geen tekst zonder inhoud. En geen inhoud zonder tekst. Schrijven is daardoor geen exclusief taalkundig proces, maar een samenwerkingsproces van tekstschrijven en inhoudsvorming. De wisselwerking is cruciaal voor een goed eindproduct.

Als een schrijfproces goed is ingericht, komt de inhoud al schrijvende tot stand. Stap voor stap groeit de tekst en wordt de inhoud scherper en rijker. De tekst in wording brengt nieuwe inzichten naar boven. Soms komen omissies aan het licht. De dialoog duurt voort tot de laatste punt is gezet.

Met een taalkundige expertise neem ik aan dat proces deel. Ik draag taalkundige oplossingen en concrete tekstvoorstellen aan en bewaak het proces. Anderen kunnen zich daardoor effectief focussen op de inhoud. Het resultaat is meer dan een tekst die lekker leest. Het resultaat is een tekst die werkt in een specifieke context.