Beheerders van infrastructuur staan voor een complexe opgave. Wegen, waterwegen, spoorlijnen, buisleidingen en alle civiele constructies in deze netwerken moeten 24/7 beschikbaar zijn en de veiligheid moet worden gegarandeerd. Maar er moet ook ruimte zijn voor nieuwe functies en innovaties. En dat alles binnen scherpe financiële kaders. De samenleving verwacht van alles, maar accepteert het nauwelijks als werkzaamheden tot overlast leiden.

Het is niet alleen een technisch vraagstuk, maar vooral ook beleidsmatig en organisatorisch. Door vanuit strategische doelstellingen te werken, is een integrale afweging mogelijk. Het komt aan op beter organiseren, beter presteren en beter samenwerken. In dit whitepaper beschrijft Twynstra Gudde een strategie om infrastructuur toekomstbestendig te maken.

Download