Vanaf 1 januari 2021 kent Nederland nieuwe regelgeving voor energieprestatie en zomercomfort.

Aan vier indicatoren worden eisen gesteld:
• De energiebehoefte van het gebouw (BENG 1)
• Het primair fossiele energiegebruik (BENG 2)
• Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)
• De kans op temperatuuroverschrijding (TOjuli)

Een nieuwbouwwoning moet tegelijkertijd aan alle eisen voldoen. Dat is een voorwaarde voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning. De vier indicatoren hangen nauw met elkaar samen. Energie en zomercomfort moeten daarom integraal aandacht krijgen, gedurende het hele proces van ontwikkelen en bouwen. De eisen zijn streng. Tegelijk bepalen die slechts de ondergrens van wat is toegestaan.

De nieuwe regelgeving geldt voor alle gebouwen. Deze publicatie gaat in op de nieuwbouw van woningen. We lichten de regels toe en beschrijven hoe bouwpartijen aan de eisen kunnen voldoen. Met rekenvoorbeelden maken we de consequenties inzichtelijk.

Download