Op deze pagina’s staan circa 250 publicaties die ik sinds 1990 heb geschreven. Blader of zoek op trefwoord, titel of jaar van uitgifte. Per publicatie vind je een korte beschrijving. Je kunt de meeste publicaties downloaden.

De kunst van rekbaar vastgoed

Vastgoed blijft tegenwoordig niet erg lang goed. Als op de bouwplaats het hoogste punt wordt bereikt,...
De kansen van de ondergrond

Ruimtelijke ordening is grotendeels een wetenschap van het platte vlak. Plannen worden in vierkante meters...
Beter licht met minder energie

De Slim Licht Scan is een instrument waarmee de energie-efficiëntie van de verlichtingsinstallatie in gebouwen...
Behoedzaam sleutelen aan het geheugen van de stad

Respect voor cultuurhistorisch waardevolle elementen geeft meerwaarde aan de kwaliteit van stedelijke vernieuwing. Het zorgt...
De zon in stedenbouw en architectuur

De zon is een onuitputtelijke bron van energie en krijgt een steeds belangrijker plaats in...
Balans in bedrijvigheid en milieu

Van 1999 tot en met 2002 is door Novem in opdracht van het ministerie van...
1 38 39 40 41 42 43