Ruimtelijke ordening is grotendeels een wetenschap van het platte vlak. Plannen worden in vierkante meters gemaakt. Niet in kubieke meters. De ondergrond doet voor wat betreft ruimtelijke ordening zelden mee. Maar naarmate steeds meer functies naar de ondergrond verschuiven, is er meer afstemming nodig om te voorkomen dat functies elkaar in de weg zitten. Wat zijn de voordelen van die afstemming en hoe kan die worden bereikt? Dat is het onderwerp van deze brochure.

De brochure is uitgebracht in het kader van de beleidsbrief ‘Ruimtelijke Ordening Ondergrond’ (december 2003) waarin het kabinet heeft aangegeven een impuls te willen geven aan ondergrondse ordening. De brochure is bedoeld als stimulans voor gemeenten en provincies.

Download