Vastgoed blijft tegenwoordig niet erg lang goed. Als op de bouwplaats het hoogste punt wordt bereikt, zijn de inzichten in behoefte en functie alweer veranderd. Kantoren worden samenwerkingspleinen. Scholen worden ervaringsplaatsen. Verpleeghuizen worden zorgcentra. Ziekenhuizen worden geneeshuizen. En woningen worden levensloopbestendige woonwerkeenheden.

We bouwen in een tijd vol verandering. Maar vastgoed is uitgesproken statisch. En dat wringt. Is het niet mogelijk om gebouwen te maken die functieveranderingen kunnen opvangen? Flexibel bouwen lijkt een toverformule, maar wat houdt flexibiliteit in?

Architect Jouke Post en docent/onderzoeker Geert-Jan van den Brand, beiden verbonden aan de TU Eindhoven en auteur Henk Bouwmeester geven in dit boek een inspirerend overzicht van kansen, mogelijkheden en dilemma’s. Het zal adviseurs, architecten en opdrachtgevers in de bouw op het spoor van innovaties zetten.

Download