Van 1999 tot en met 2002 is door Novem in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoering gegeven aan het programma Duurzame Bedrijventerreinen. Dit programma heeft kennis en ervaring opgeleverd over de mogelijkheden om bedrijventerreinen duurzaam te (her)ontwikkelen.

Binnen dit programma inspirerende initiatieven voor duurzame bedrijventerreinen aangemerkt als ‘boegbeeld’. Deze laten op een overtuigende manier zien dat gerichte samenwerking mogelijkheden biedt en voordelen oplevert. Eén van deze boegbeelden is bedrijventerrein De Trompet in de gemeente Heemskerk.

De ontwikkeling van Bedrijventerrein De Trompet – van idee tot de eerste opleveringen – is in opdracht van de gemeente Heemskerk en Novem geëvalueerd door het bureau G3 Advies. Er zijn interviews gedaan met zestien betrokkenen en alle documenten waarin de planvorming haar weerslag heeft gekregen, zijn onder de loep genomen. Deze publicatie is op die evaluatie gebaseerd.

 

Download