De zon is een onuitputtelijke bron van energie en krijgt een steeds belangrijker plaats in onze energievoorziening. In deze brochure wordt een overzicht gepresenteerd van passieve en actieve technieken die beschikbaar zijn voor de woningbouw. In de brochure worden de techniek en de mogelijke energiewinst besproken en worden aandachtspunten voor gemeenten, stedenbouwkundigen en architecten belicht.

De brochure is uitgebracht in het kader van het programma Thermische Zonne-energie dat uitgevoerd werd door Novem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Download