Eind 2022 liep het strategisch beleidsplan (Koersplan) 2018-2022 van stichting Scholen in de Kunst af. Een nieuw Koersplan 2023-2026 ligt dus voor, maar niet uitsluitend om die reden. Ook de steeds sneller veranderende wereld en recente ontwikkelingen hebben tot nieuwe inzichten geleid. Daarom actualiseren we onze voornemens uit 2018 om stichting Scholen in de Kunst toekomstbestendig te houden. Waarbij we een zo groot mogelijke impact in de samenleving nastreven.

Download