Het Facility & Workplace Management marktonderzoek beschrijft het speelveld waar meer dan 500 facilitaire professionals via een enquête inzage in hebben gegeven. In dit rapport zoomen we in op 2023 en beschrijven we trends en ontwikkelingen en de groei en krimp van facilitaire (deel)markten. Binnen bedrijven en organisaties wordt het belang van de facilitaire sector steeds groter. Het gaat verder dan alleen het faciliteren van een passend kantoor. Het gaat om het faciliteren van een toekomstbestendige werkomgeving.

Het Facility & Workplace Management marktonderzoek wordt sinds 2015 door TwynstraGudde in opdracht van beroepsvereniging Facility Management Nederland uitgevoerd.

Download