Ermelo, Zeewolde en Harderwijk zijn met elkaar verbonden. Als een hoefijzer omsluiten de drie gemeenten het Wolderwijd als het hart van een samenhangende regio waar 100.000 mensen werken, wonen, leren en recreëren. Dat beeld biedt ruimtelijk enorme kansen. In 2020 hebben de drie gemeenten dan ook besloten te starten met het opstellen van een strategische ruimtelijke visie op hoofdlijnen voor het EHZ-gebied.

Voor de verdere uitwerking van deze visie kan het natuurlijke systeem de basis vormen, ofwel het geheel van bodem, water en natuur. Inzicht hierin biedt de handvatten voor ruimtelijke ontwikkeling met een gemeenschappelijke identiteit, binnen de randvoorwaarden van klimaatadaptatie en biodiversiteit. De beschrijving van de genese, ofwel de wording van de regio met de 3D-visualisaties van landschap en ondergrond geven een beeld van het natuurlijke systeem en de wisselwerking met ruimtelijke ontwikkelingen. De genese biedt een handvat om de wettelijke doelen te realiseren.

De regiogenese is in opdracht van de drie gemeenten in samenwerking met de provincie Gelderland en Erfgoeddeal opgesteld door Vincent Grond (GrondRR), Gilbert Maas (Geo-Inspiratie) Rebecca Planteijdt (Rethinklandscape).

Download