Bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen is het sinds 1 januari 2021 verplicht om de kans op temperatuuroverschrijding te berekenen. Dat kan met een TOjuli-berekening. Een koelinstallatie beperkt de kans op temperatuuroverschrijding, maar gaat ten koste van de energieprestatie van een woning. De meeste bouwpartijen kiezen daarom liever voor bouwkundige oplossingen: een goed ontwerp, zonwering en zonwerend glas.

Artikel in Gawalo: vakblad voor installateurs

Download