Tot 2030 worden in ons land nog 900.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat is een kans om biodiversiteit te vergroten. Want met nieuwbouw kunnen we met eenvoudige maatregelen stadsvogels en vleermuizen extra leefruimte bieden. Dan vormen nieuwe woningen een gezonde leefomgeving voor mens én dier.

In deze publicatie brengen we kennis van (stads)ecologen, ontwerpers en bouwpartijen bij elkaar. We geven praktisch realiseerbare oplossingen en beschrijven tips voor ontwikkelaars en bouwbedrijven.

De publicatie is een initiatief van het KAN Platform voor Klimaatadaptief Bouwen met de Natuur.

 

Download