Vanaf 1 januari 2021 moet woningbouw bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in een stelsel van BENG-indicatoren en bijbehorende eisen. BENG komt in plaats van de huidige EPC. In deze publicatie lichten we het BENG-stelsel toe.

In BENG wordt de energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren:

  • De energiebehoefte van het gebouw.
  • Het primair fossiele energiegebruik.
  • Het aandeel hernieuwbare energie.

Tegelijk met BENG wordt de TOjuli-eis voor beperking van het risico van temperatuuroverschrijding van kracht. Een woning moet tegelijk aan alle eisen en randvoorwaarden voldoen. Dat plaatst de hele bouwkolom voor grote uitdagingen. Van begin tot eind moet het proces van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren opnieuw worden doordacht. Energie moet gedurende het hele proces integraal aandacht krijgen.

In deze publicatie beschrijven we de belangrijkste maatregelen om aan de eisen te kunnen voldoen. Met rekenvoorbeelden maken we de consequenties inzichtelijk.

Download