Hoe realiseren we woningen waar mensen naar tevredenheid en met een gerust hart kunnen leven? Voor steeds meer mensen is de milieu-impact van het bouwen daarbij van belang. Bij circulaire woningbouw is de milieu-impact het kleinst. Want daarbij kijken we niet alleen naar het gebruik van grondstoffen en materialen bij de bouw zelf, maar ook naar de gebruiksfase en wat er gebeurt als een gebouw aan het eind van zijn levensduur is gekomen.

Circulair bouwen wordt de norm. Overheden en bouwpartijen hebben daarover bindende afspraken gemaakt. Alle partijen in de bouwkolom krijgen te maken met een omslag in denken en doen. Waar moet je als opdrachtgever of opdrachtnemer in de woningbouw aan denken? Wat wordt er anders, welke kansen zijn er en welke instrumenten staan bouwbedrijven ter beschikking?

Deze publicatie biedt inzicht in een nieuwe manier van denken, geeft praktische vuistregels voor de verschillende fasen in het bouwproces en laat inspirerende voorbeelden zien. De publicatie is gemaakt in samenwerking met de
Themagroep Circulair Bouwen, geïnitieerd door Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw.

Download