De gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij en in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken is een ingrijpende transitie nodig. De gemeente kiest voor aardgasvrije wijken, verdere verduurzaming, energiebesparing en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Op de route naar een aardgasvrij Amsterdam in 2040 zijn nog veel keuzes te maken. Er is niet één oplossing de beste. Het college wil dat alle Amsterdammers mee kunnen doen met de aardgasvrijtransitie. Betaalbaarheid is daarvoor een eerste vereiste. Maar zeker in de eerstkomende jaren, moet er ook ruimte zijn om te leren van innovaties.

Met dit Afwegingskader worden drie centrale waarden gedefinieerd: betaalbaar, open en duurzaam. Ook wordt aangegeven hoe deze waarden zich op korte en lange termijn tot elkaar verhouden. Het afwegingskader maakt het mogelijk om tot navolgbare en transparante keuzes te komen. Ook voor woningcorporaties, bedrijven in de warmteketen, andere partners en de ondernemers en bewoners in de stad ontstaat een eenduidig perspectief. Het afwegingskader is in september 2019 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Download