Hengstdal is een geliefde woonwijk in Nijmegen-Oost op de flank van de stuwwal. De wijk kent een indrukwekkende ontstaansgeschiedenis waarbij de kenmerkende hoogteverschillen in het gebied altijd bepalend zijn geweest. De eeuwenoude ontwikkeling van het gebied vond plaats in een dynamische relatie tussen het natuurlijke systeem en de maatschappelijke opgaven van dat moment.

Voor de komende jaren staan nieuwe opgaven op de agenda. De gemeente Nijmegen wil die opgaven in samenhang met elkaar benaderen. In deze publicatie leggen we daarvoor een basis. We schetsen de samenhang tussen het natuurlijke landschap, de ondergrond, het watersysteem en de manier waarop de mens in de loop der eeuwen het landschap heeft ingericht en gebruikt. Daarmee slaan we een brug tussen verleden, heden en toekomst.

In het Wijkregieplan (deel 1) wordt een samenhangend beeld geschetst. De onderlegger hiervoor is de wijkgenese (deel 2). Bij de ontwikkeling hiervan is het proces van de AlliantieBenadering gevolgd (deel 3).

‘Samenwerken aan de ontwikkeling van Hengstdal’ is een product van een kerngroep bestaande uit de gemeente Nijmegen en Vincent Grond (GrondRR).

Download

 

Download

 

Download