Sinds 1 januari 2021 wordt in het Bouwbesluit een grens geteld aan de kans op temperatuuroverschrijding. Een indicator voor deze kans is het TOjuli-getal. Als dit indicatiegetal kleiner dan of gelijk aan 1,2 is, dan is de kans op temperatuuroverschrijding acceptabel. Hoe TOjuli wordt berekend, staat in de NTA 8800.

TOjuli hangt nauw samen met de eisen voor BENG 1, 2 en 3. Het komt erop aan om bij ontwerp en bouw van woningen vanaf de eerste pennenstreek met alle eisen rekening te houden en te zoeken naar de juiste balans. Deze factsheet licht de TOjuli-indicator toe en biedt enkele handvatten voor bouwpartijen.

Download