De visie op veranderen verandert. Dat blijkt uit een analyse van de verandervoorkeuren van duizenden professionals in alle functies, in alle sectoren van markt en overheid en van alle leeftijden. Steeds meer veranderaars delen het inzicht dat er niet één beste veranderstijl bestaat. Er wordt steeds meer belang gehecht aan interdisciplinair inzicht. Het enkel kijken vanuit het eigen voorkeursperspectief volstaat niet. Daarvoor zijn de opgaven waarvoor organisaties zich geplaatst zien, te complex geworden. De veranderaar van vandaag kijkt meervoudig.

Om verandervoorkeuren in beeld te brengen, gebruikt TwynstraGudde al meer dan twintig jaar de kleurentest. Het is een doordacht en inmiddels ruimschoots beproefd instrument om zicht te krijgen op persoonlijke verandervoorkeuren, kwaliteiten en allergieën. De test is in de loop van de jaren door vele duizenden veranderaars ingevuld. Een meta-analyse van al die data laat zien hoe verandervoorkeuren in de loop der tijd verschuiven.

 

Download