Nederland staat voor de grote uitdaging om de energievoorziening te verduurzamen. Veel provincies hebben energieambities geformuleerd met tussendoelen voor 2020 of 2023. Ten tijde van het formuleren van deze ambities leek dat nog ver weg, maar inmiddels komen de jaren met rasse schreden dichterbij. De druk op tijd en ruimte neemt toe. Adviseurs Maya Savelkoul en Mark de Vries van Twynstra Gudde spraken alle provincies over hoe zij met deze spanning omgaan.

Dit whitepaper is op die gesprekken gebaseerd. Wij bespreken hierin onze bevindingen over de rol die de provincies hebben in de energietransitie.

 

Download