In de duurzame wijk Nieuwland in Amersfoort wordt op grote schaal gebruikgemaakt van fotovoltaïsche zonne-energie. In een deel van deze wijk zijn op initiatief van het energiebedrijf REMU en de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) zonnepanelen aangebracht op de daken en gevels van vijfhonderd woningen en enkele utiliteitsgebouwen. Het gaat om ruim twaalfduizend vierkante meter: goed voor een piekvermogen van 1,3 megawatt. Nog nergens ter wereld is zonnestroom in deze omvang op wijkniveau toegepast.

Het project Nieuwland is bedoeld om het gebruik van zonnestroom een impuls te geven en om een antwoord te vinden op allerlei vragen over de integratie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving.

Dit boek geeft een impressie van het unieke project. De verschillende deelprojecten en bouwkundige ontwerpen passeren de revue en worden met bouwtekeningen en duidelijke foto’s gepresenteerd. De kennis en ervaring die het project heeft opgeleverd, wordt daarmee op een aantrekkelijke manier toegankelijk gemaakt voor gemeenten, stedenbouwkundigen, architecten, projectontwikkelaars, energiebedrijven en anderen die de toepassing van zonnestroom een warm hart toedragen.

Download