Windenergie heeft in ons land een rijke traditie. Eeuwenlang was de wind de voornaamste krachtbron om graan te malen en hout te zagen. Windmolens hebben Nederland gemaakt tot wat het nu is. Grote stukken land konden dankzij windmolens op het water worden gewonnen. En nog steeds zijn de molens een belangrijk beeldmerk van ons land.

Maar windenergie staat niet alleen voor nostalgie. Windenergie staat ook voor technologie en toekomst. Nederland wil ruim baan maken voor duurzame energie en windenergie speelt daarbij een belangrijke rol. Moderne windturbines kunnen op een schone manier veel energie leveren. In de komende jaren zullen er een paar duizend verrijzen. De vraag is dan ook niet óf windenergie kansrijk is, maar wáár we windenergie de kans geven. Kunnen we -net als in het verleden- windturbines op een karakteristieke manier inpassen in het Nederlandse landschap?

Windturbines hoeven geen aantasting van het landschap te vormen. Deze atlas laat zien dat er voldoende plekken zijn waar ze heel goed passen in de omgeving. Windturbines kunnen nieuwe dynamiek toevoegen en een gebied tot een spannende belevenis maken. Ze voegen herkenningspunten toe en vergroten de variatie in ons landschap.

Deze atlas geeft een gevarieerde indruk van bestaande windparken, realiseerbare plannen en nog onuitgewerkte ideeën. De atlas is daarmee een bron van inspiratie voor iedereen die de toepassing van windenergie een warm hart toedraagt en een oproep om bij de vormgeving van windenergieprojecten tegelijk de landschappelijke kwaliteit te bevorderen.

Download