In Nederland staan meer dan 80.000 bedrijfshallen. Dagelijks werken er honderdduizenden mensen. Het energiegebruik is aanzienlijk en 3,5 procent van de binnenlandse CO2-emissie ontstaat hier. Als het om verduurzaming gaat, krijgen bedrijfshallen echter maar weinig aandacht.

Er zijn nieuwe kansen voor verduurzaming en de indruk bestaat dat die momenteel blijven liggen. De omstandigheden veranderen op dit moment snel en veel maatregelen voor energiebesparing in bedrijfshallen die vier of vijf jaar geleden niet haalbaar waren, zijn dat nu wel.

Om maatregelen haalbaar te maken, is het belangrijk op zoek te gaan naar koppelkansen en te denken vanuit een integrale visie op het energieconcept. In deze whitepaper is die benadering uitgewerkt. De whitepaper is samengesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy.

Download