Balansventilatie of mechanische ventilatie met gevel- en raamroosters? Binnen de nieuwe regelgeving voor de energieprestatie (BENG) zijn beide systemen mogelijk, ook al is de eerste zuiniger met energie. Bewoners spreken zich echter steeds duidelijker uit. Enerzijds doven de negatieve vooroordelen tegen balansventilatie uit en zijn steeds meer bewoners te spreken over de voordelen van dit systeem: geen tocht en minder geluid. Anderzijds leiden ventilatieroosters in de energiezuinige nieuwbouw vaker tot comfortklachten.

Artikel in Gawalo, vakblad voor installateurs

Download