Op 1 januari 2021 is het nieuwe energielabel van kracht geworden. Dit label is vollediger en biedt meer informatie dan het vereenvoudigde energielabel (VEL) zoals dat tot en met vorig jaar werd gebruikt. Het is bovendien onderscheidend voor zeer energiezuinige woningen. Wat ook nieuw is: het label wordt na oplevering bepaald door de energieprestatie ter plaatse te controleren. Over de invoering van het label bestaan echter nog veel vragen. In de themagroep Energielabel voor nieuwbouwwoningen (14 december 2020 en 28 januari 2021) zijn 27 vragen beantwoord waar bouwpartijen in de praktijk tegenaan lopen.

Download