Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) beheert de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Met deze portefeuille wil het RVB primair zorgen voor passende huisvesting tegen een verantwoorde prijs voor essentiële maatschappelijke functies. Tegelijk wil het RVB een bijdrage leveren aan natuurontwikkeling en biodiversiteit, klimaatadaptatie, productie van hernieuwbare energie en erfgoedbeheer.

De AlliantieBenadering is een bewezen methode voor systeemgerichte samenwerking bij ruimtelijke projecten. Het is dé oplossing voor het RVB om hoge ambities in samenhang te realiseren. De methode maakt het complexe proces behapbaar en biedt daarmee uitzicht op een robuuste ruimtelijke inrichting met maatschappelijke meerwaarde.

Vincent Grond, geestelijk vader van de AlliantieBenadering, heeft de lessen uit meer dan twintig jaar ruimtelijke planvorming hierin gebundeld. Tom Schippers en Crystal Ririassa hebben geholpen de vertaalslag te maken naar het RVB. In deze publicatie lichten we de methode toe.

Download