In 2021 hebben tien partijen de Green Deal H2-Wijken gesloten. Zij hebben afgesproken gezamenlijk kennis te ontwikkelen over het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving. De Green Deal H2-Wijken is afgesloten voor de duur van twee jaar. In die periode zijn voorbereidingen getroffen voor twee pilotprojecten: Erflanden en Nijstad-Oost (gemeente Hoogeveen) en Stad aan ’t Haringvliet (gemeente Goeree-Overflakkee). Twee andere pilots – Berkeloord (gemeente Lochem) en Wagenborgen (gemeente Eemsdelta) – zijn later bij de greendeal aangehaakt. In totaal vindt dus met vier initiatieven kennisdeling plaats.

Deze rapportage geeft een overzicht van de leerervaringen die tot begin 2024 zijn verzameld bij de voorbereiding en gedeeltelijke realisatie van de vier pilots. Belemmeringen en oplossingsrichtingen worden samengevat. De greendealpartijen willen hiermee de opgedane kennis delen, zowel binnen de groep van direct betrokkenen als met de buitenwereld.

Download