Het Ministerie van VROM wil zorgvuldig ruimtegebruik stimuleren. Niet door nieuwe wetten en regels uit te vaardigen, maar door gemeenten een helpende hand te bieden. VROM beslist niet over de inrichting van steden en dorpen. Dat doen gemeenten met hun bewoners en ondernemers. Maar VROM heeft wel een mening en idee├źn over die inrichting en wil daarover haar kennis en ervaring beschikbaar stellen, onder andere met deze handreiking.

De handreiking is gebaseerd op praktijkervaring afkomstig uit projecten van het Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik (StIR, 1998-2001) en het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV, sinds 2001). Op verzoek van VROM heeft TNO-INRO daaruit een stappenplan opgezet waarin het zoeken naar ruimtewinst is gesystematiseerd. Dat plan is in drie pilot-gemeenten nog eens aangescherpt: Utrecht, Dordrecht en Zwartewaterland. Hieruit is een systematiek voortgekomen die op een praktische manier kan helpen locaties voor ruimtewinst op te sporen, en die zowel in grote, middelgrote als kleine gemeenten van nut kan zijn.

Download