Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in een stelsel van BENG-eisen. Deze eisen komen in de plaats van de huidige EPC. In BENG wordt de energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren:

• De energiebehoefte van het gebouw.
• Het primair fossiele energiegebruik.
• Het aandeel hernieuwbare energie.

In opdracht van het Lente-akkoord zijn in het voorjaar van 2016 enkele woningconcepten aan de voorgenomen BENG-eisen getoetst, zowel grondgebonden woningen als gestapelde bouw. Hoe scoren deze concepten? Waar zitten knelpunten en welke verbeterpunten zijn er? In deze publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven.

BENG plaatst de hele bouwkolom voor grote uitdagingen. Van begin tot eind moet het proces van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren opnieuw worden doordacht. Bouwpartijen die klaar willen zijn voor de toekomst, doen er goed aan zich nu al op het nieuwe stelsel voor te bereiden. De publicatie is daarvoor een handvat.