Klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit zijn urgente thema’s bij de inrichting van de gebouwde omgeving. Juist ook in de stad. Bij nieuwbouwprojecten kunnen projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties kunnen veel doen om een natuurlijke inrichting van de buitenruimte te bevorderen. Het gaat om goede voorlichting als integraal deel van de communicatie en om het scheppen van de juiste voorwaarden. Het moet in het hele proces zijn verankerd. Deze publicatie geeft hiervoor een stappenplan.

Download