In dit boek zijn veertig ontwerpprincipes beschreven voor gezonde woningen: nieuwbouw en renovatie. Het boek is bedoeld om opdrachtgevers en architecten te inspireren om bij de bouw van woningen die qua gezondheid uitstijgen boven de minimale eisen die het Bouwbesluit stelt.

Het boek vertrekt bij de constatering dat het thema gezondheid in relatie tot de woonomgeving in de afgelopen decennia slechts beperkt aandacht heeft gekregen. Het gebruik van nieuwe installaties en nieuwe bouw- en inrichtingsmaterialen, gevoegd bij een drastisch veranderd gebruik van woningen, leidt tot een gezondheidssituatie die soms sterk te wensen overlaat. In dit boek worden veertig tips besproken die in ieder geval kunnen helpen ongezonde maatregelen te voorkomen maar liefst kunnen helpen een gezonde woonomgeving te creëren.

De ontwerpprincipes zijn onder andere ontleend aan de publicatie ‘Om mensen gebouwd; inspiratiebron voor het ontwerpen van gezonde gebouwen’ uitgebracht door de Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur (VIBA) in 2002. Met een gezondheidsbril op is achtereenvolgens gekeken naar de woonomgeving, de indeling van de woning, het materiaalgebruik, de installaties en het interieur. Vijf ontwerpers die op die gebieden hun sporen hebben verdiend, lichten in essays hun visie daarop toe. Dit boek illustreert daarmee een denkrichting. Het kan de aanzet geven om op gezondheidsgebied een extra stap te zetten.

Download