Burgers in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij planvormingsprocessen. Het is voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars in toenemende mate dé manier om draagvlak voor vernieuwingsplannen te creëren. Het gezamenlijk maken van plannen, oftewel een interactief planproces leidt in veel gevallen tot betere ruimtelijke projecten.

Interactieve planvorming is echter geen gemakkelijk proces. Deze brochure geeft antwoord op tal van vragen waar gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en burgers mee te maken kunnen krijgen.

De brochure is uitgebracht in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV).

Download