Het Project Alledaagse Kansen (PAK je kans) in de Deventer Rivierenwijk laat zien hoe bewoners in een herstructureringswijk bij de vernieuwing van hun wijk kunnen worden betrokken. Het idee achter dit project is dat bewoners een bepalende rol krijgen in een route voor het herontwerpen van de wijk.

Het project richt zich, naast renovatie van de wijk en de woningen, expliciet op stijging van bewoners op de sociaal-economische ladder.

De vernieuwende aanpak en de bereikte resultaten waren op 23 november 2007 reden voor een excursie naar het project. De excursie is georganiseerd door SEV Realisatie in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV).

Download