De seriematige nieuwbouw van woningen verandert in hoog tempo. Vooral bij het terugdringen van de energievraag worden grote stappen gezet. Verschillende bouwbedrijven gaan verder dan de EPC die het Bouwbesluit voorschrijft. Het ideaal is een woning met een energierekening die aan het eind van het jaar op nul eindigt. Droom of realiteit? Op basis van gesprekken met zeven vernieuwers in de bouw is in deze publicatie in kaart gebracht welke stappen zij in de afgelopen jaren hebben gezet om tot hoge energieprestaties te komen. Welke keuzes maken zij en waar staan ze nu? Welke technieken passen zij toe? Hoe organiseren zij het bouwproces?

 

Download