No Flat Future is de naam van een vernieuwend ontwerp voor de herontwikkeling van een stempel met vier naoorlogse laagbouwflats in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. Kernpunt van het ontwerp is, dat de bestaande casco’s grotendeels blijven staan. Wel worden ze op verschillende manieren uitgebreid door uitplinten en optoppen. Er is een nieuw inbouwpakket ontworpen en de flats worden voorzien van een klimaatgevel. Bijzonder is, dat het ontwerp van de renovatie uitgaat van hergebruik van afvalproducten en restmaterialen die in de omgeving vrijkomen: uit sloopprojecten elders in Hoogvliet, uit de industrie en uit kantoren.

Bouwcarrousel en 2012 Architecten hebben het ontwerp in opdracht van SenterNovem gemaakt. In deze publicatie wordt het ontwerp gepresenteerd. Doel is ontwerpers en opdrachtgevers te inspireren tot een nieuwe aanpak. Door bestaande casco’s te handhaven en opnieuw in te vullen met materiaal dat in de omgeving voorhanden is, krijgen de woningen een duidelijke identiteit en een regionale kleur. Het beperkt de sloop tot minder dan tien procent van de gebouwde massa. Bovendien krijgen duizenden tonnen restmateriaal een nieuwe toepassing. (No) Flat Future is een ontwerpoplossing die niet alleen in Hoogvliet mogelijk is, maar die bruikbaar is voor talloze vergelijkbare stempelwijken in Nederland.

Download