In de nieuwe NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen wordt de ‘Indicatieve Bepalingsmethode voor Ventilatieprestatie’ opgenomen. Het is een methode om te bepalen in hoeverre een ventilatiesysteem van een woning doet wat het hoort te doen.

Artikel geschreven voor Gawalo, vakblad voor installateurs.

Download