De Neprom-prijs voor locatieontwikkeling is een prijs die in het leven is geroepen door de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom). De Neprom wil hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling stimuleren en daarbij in het bijzonder de aandacht vestigen op het belang van goede samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen.

Voor de prijs van 2009 zijn vijf projecten genomineerd. De jury onder voorzitterschap van Ed Nijpels heeft de prijs toegekend aan toegekend aan het Westerdokseiland Amsterdam.

Het winnende project en de vier andere genomineerde projecten zijn in een boek beschreven en in beeld gebracht. Dit boek vormde de afsluiting van de derde keer dat de Neprom-prijs voor Locatieontwikkeling is uitgeschreven.

Download