Woningbouw en natuur hoeven geen concurrenten te zijn. Ze kunnen elkaar versterken. Dat blijkt uit een rondgang langs twaalf natuurrijke woonbuurten die er al een tijd zijn. Bouwen mét natuur maakt woonbuurten aantrekkelijk en draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Natuur in woonbuurten vergroot leefgebieden van dieren, versterkt de biodiversiteit en maakt buurten beter bestand tegen klimaatverandering. Bomen en planten maken de lucht schoon, geven verkoeling in de zomer en bufferen regenwater. Natuur vlakbij huis is ook voor de bewoners belangrijk. Corona onderstreept dat. Groen houdt je gezond, vermindert stress en stimuleert je om in beweging te komen. Kinderen spelen vaker buiten en er is meer burencontact.

De vraag is: welke maatregelen zijn succesvol? Daarvoor ging een team van onderzoekers op bezoek bij twaalf natuurrijke woningbouwprojecten uit de jaren 1995-2010. Wat zien we daar en wat zijn de effecten? De leerpunten komen van pas om in woonbuurten die nu op de tekentafel liggen, maximaal in te zetten op biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Download