Groen en de compacte stad, hoe doe je dat? Voor de toekomst van de stad is een goede balans tussen rood en groen essentieel. In een gezonde stad is groen geen sluitpost, maar een volwaardig onderdeel van stedelijke planning en beheer.

Het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) en de 56-wijkenaanpak hebben verschillende projecten opgeleverd die illustratief zijn voor een vernieuwende aanpak. In deze brochure komen die projecten aan bod.

Download