Investeren in groen op bedrijventerreinen levert rendement op. Het draagt bij aan de leef- en werkkwaliteit, het inspireert en het nodigt uit tot samenwerking en innovatie. Als dat groen bovendien de nodige natuurwaarde heeft, draagt het ook bij aan de kwaliteit van flora en fauna in Nederland.

Dit boek komt tot het verrassende inzicht, dat er volop kansen zijn om met de groene kwaliteiten van bedrijventerreinen de natuurwaarde in ons land te versterken. De eisen die ondernemers aan hun werkomgeving stellen en de voorwaarden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur, gaan heel goed samen. Steeds meer partijen willen daar vorm aan geven. Niet alleen natuur- en landschapsexperts, maar ook overheden, ontwikkelaars en steeds meer ondernemers. Zij vinden elkaar rond begrippen als belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit, gebiedsidentiteit en waardeontwikkeling van vastgoed. Dit boek reikt voorbeelden, kennis en inspiratie aan waarmee bedrijvig Nederland en natuurminnend Nederland tot een nieuwe symbiose kunnen komen.

Dit boek vond zijn oorsprong in het onderzoek en de dissertatie van Robbert Snep van de Wageningen UR. Hij benadert de waarde van natuur op bedrijventerreinen op een nieuwe manier. Zowel de wetenschappelijke als de journalistieke pers toonde veel belangstelling voor deze innovatie. Dit boek borduurt op zijn visie voort en vertaalt de laatste wetenschappelijke inzichten naar praktische handvatten waar planologen, ecologen, ontwikkelaars en ondernemers mee aan de slag kunnen.

Download