Twintig procent van de kantoorgebouwen in Nederland staat momenteel leeg. Hergebruik is een kans én een must om de leegstand een nieuwe toekomst te geven. Energiezuinigheid is daarbij een randvoorwaarde. Op 11 december 2009 bespraken bouwers, ontwikkelaars en beleggers de mogelijkheden hiertoe tijdens een themabijeenkomst in het vernieuwde kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht.

Download