Duurzaam bouwen (Dubo) heeft vaak een wat technische klank. Alsof het slechts gaat om technische maatregelen die leiden tot besparing van water en energie: een zonneboiler, waterbesparende maatregelen, een gebalanceerd ventilatiesysteem,…

De vraag is wat de woonconsument er eigenlijk van vindt. Weet hij goed met die maatregelen om te gaan? Is dubo een extra argument om voor een bepaald huis te kiezen? Stelt de consument het op prijs en, zo ja, tegen welke prijs?

In dit boek spreken 450 bewoners van dubo-woningen zich uit. Zij zijn kritisch, maar enthousiast. In het algemeen kennen zij een hoge waarde toe aan dubo-maatregelen. Niet vanuit een technische invalshoek, maar omdat de meeste maatregelen de kwaliteit van de woning verhogen in termen van comfort en kostenbesparing.

De bewonerservaringen zijn door RIGO Research en Advies in kaart gebracht in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem). Dit boek presenteert de resultaten van dat onderzoek.

De milieuwinst van duurzaam bouwen wordt pas in de gebruiksfase van een huis bereikt. Inzicht in de wisselwerking tussen de technische en de sociale kant van duurzaam bouwen is daarom nodig. De ervaringen, suggesties en kritiekpunten die de bewoners in dit boek hebben prijsgegeven, kunnen helpen om de stap van duurzaam bouwen naar duurzaam wonen te zetten.

Download