De bouw van windparken op land is in veel opzichten vergelijkbaar met de aanleg van andere infrastructurele projecten zoals wegen. Toch dreigen windenergieprojecten vaak te worden vermorzeld in een maatschappelijk krachtenveld. Waarom lukt het wel om snelwegen aan te leggen en gaat de bouw van windparken zo moeizaam? Wat kan de wind van de weg leren? In een whitepaper worden vijf kenmerkende verschilpunten op een rijtje gezet.

Dit whitepaper is geschreven in samenwerking met Thijs Kraassenberg, Nicolet Luisman, Rutger Visser en Tineke de Vries (Twynstra Gudde, Adviseurs en Managers) met inbreng van NoordenWind, gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland en provincie Drenthe.

Download