Wonen in een zeer energiezuinige nieuwbouwwoning verschilt met waar mensen aan gewend zijn qua temperatuur, luchtverversing en zonwering. Daar moeten bewoners mee om leren gaan. Sommige installaties vergen onderhoud. Ook daar zijn bewoners niet zomaar mee vertrouwd. Andere maatregelen vragen om een nieuwe attitude: het woont nu eenmaal fijner in een ZEN-woning als je enthousiast bent over de meerwaarde van duurzaamheid.

De kwaliteit van een ZEN-woning hangt daardoor niet alleen af van de technische kwaliteit van het huis en de installaties, maar ook van de communicatie met de bewoner. Koopbegeleiders bij bouwbedrijven en ontwikkelende partijen moeten de bewoner meenemen in de keuzes en de werking van systemen goed uitleggen.

De brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ is een handreiking die leveranciers van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen helpt om de communicatie met de bewoners goed op te zetten. De brochure beschrijft achtergronden van het communicatieproces en bevat checklists met onderwerpen en vragen die in de verschillende fasen van het bouw- en overdrachtsproces van een woning aan de orde zijn.

De brochure is ontwikkeld door de themagroep Bewonerscommunicatie van het ZEN-platform. Dit platform is een initiatief van de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord: Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw. ZEN stelt de bewoner centraal; met zijn wensen op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. Daarmee wil de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar bijna energieneutrale nieuwbouw in 2021.

 

Download