Van 1999 tot en met 2002 is door Novem in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoering gegeven aan het programma Duurzame Bedrijventerreinen. Dit programma heeft kennis en ervaring opgeleverd over de mogelijkheden om bedrijventerreinen duurzaam te (her)ontwikkelen.

Binnen dit programma inspirerende initiatieven voor duurzame bedrijventerreinen aangemerkt als ‘boegbeeld’. Deze laten op een overtuigende manier zien dat gerichte samenwerking mogelijkheden biedt en voordelen oplevert. De ervaringen en leerpunten van de boegbeeldprojecten zijn aan de hand van interviews met betrokkenen en een beschrijving van het samenwerkingsproces toegelicht in een serie van zes folders. Deze folder beschrijft bedrijventerrein De Trompet in de gemeente Heemskerk.

Download