Op 12 juni 2009 stuurde toenmalig WWI-minister Van der Laan een brief over aanpassing van het woningcorporatiebestel naar de Tweede Kamer. Frank van Wijk, co-auteur van het boek ‘Ontwikkelingspaden voor Woningcorporaties’ reageert. In een interview in ‘Het Experiment’, het huisorgaan van SEV geeft hij zijn visie.

Artikel in Het Experiment nr. 3/2009/p. 4-6.

Download