De lang verwachte definitieve BENG-eisen zijn vastgesteld. Het eerder zo overzichtelijke rijtje met slechts drie waarden (25-25-50) is helaas een stuk ingewikkelder geworden. De tabel met definitieve BENG-eisen beslaat 2,5 pagina. In dit artikel maken we de eisen voor de woningbouw inzichtelijk.

Artikel geschreven voor Gawalo, vakblad voor installateurs.

Download